Hyr in personal via omsorgsbemanning och välkomna dem

De flesta vårdgivare och andra liknande organisationer har en etablerad och effektiv plan för att välkomna nya medarbetare in i organisationen. Detta gäller dock främst när det kommer till den permanenta delen av personalstyrkan. Vad gäller konsulter brukar det tyvärr finnas vissa brister i välkomnandet. Men när ni hyr in personal via omsorgsbemanning är det såklart precis lika viktigt att välkomna in dessa medarbetare in i organisationen.

 

För även om konsulterna bara brukar finnas på arbetsplatsen under en kortare tid behöver de fortfarande samma information och verktyg som övriga medarbetare. Om de inte kommer in rätt på arbetsplatsen och i organisationen riskerar de att inte kunna utföra sina jobb på ett fullgott sätt. Därför är det viktigt att välkomna även dessa medarbetare om ni förväntar er att få ut lika mycket av dem som av den ordinarie personalen. Läs vidare för att få tips på hur ni kan välkomna era konsulter!

Så kan ni välkomna de konsulter ni hyr in genom omsorgsbemanning

När det kommer till att hyra in personal via omsorgsbemanning och välkomna dessa personer in i organisationer börjar processen direkt. Så fort som en konsult sätter sin fot på arbetsplatsen bör detta arbete inledas. Det är till exempel viktigt med en bra start den första dagen för att lägga en bra grund för det fortsatta samarbetet. Därför bör ni:

 

 • På förhand meddela den ordinarie personalen under vilken tid konsultens uppdrag pågår.
 • Informera era medarbetare om den konsult som kommer jobba för er under denna tid. Berätta gärna lite grann om personen.
 • Skicka viktiga policyer och liknande till konsulten på förhand eller dela ut sådana dokument till denne så fort han eller hon anländer.
 • Utse någon i personalstyrkan som välkomnar konsulten första dagen och är lite extra hjälpsam i början.
 • Utse även en person på avdelningen som kan besvara alla konsultens frågor samt agera guide.
 • Se till att allt det praktiska är ordnat redan på förhand. Några exempel på sådana detaljer är att inloggningen till datorsystemet fungerar samt att eventuella nyckelkort och liknande är fixade.
 • Erbjud konsulten en rundvandring första dagen.
Continue Reading

5g router – välj rätt router för dig

Under de senaste åren så har det varit mycket prat om 5g nät, men det är inte alla som insett att hastigheten på nätet varierar mycket beroende på vilken router man har. Om man vill ha bra internet med snabb hastighet så är det alltså viktigt att köpa en bra router. För att använda 5g nätet behövs numera en 5g router, som har kapacitet att ge internet med så snabb hastighet. Allteftersom populariteten av 5g stiger, så har allt fler routrar kommit in på marknaden, och kunder har nu ett brett urval att välja mellan. För att försäkra sig om att få en bra router kan det dock vara bra att jämföra deras olika egenskaper.

Egenskaper hos en bra 5g router

Det finns både fasta och mobila 5g routrar, men fördelen med en mobil router är möjligheten att ta med den överallt och få internet oavsett var man befinner sig. Däremot så skiljer sig egenskaperna åt mellan olika routrar, och det finns vissa saker som är viktiga att kolla på innan köp av just en mobil router. Först och främst är det viktigt att se att routern tillåter både 3g, 4g och 5g teknik. Batteritiden är också relevant, likväl som maxhastigheten på nätet. Men en kanske ännu viktigare aspekt är att ha koll på om routern har ett max antal användare tillåtet. Vissa router har en gräns på 10 användare, medan andra tillåter så många som 32 användare på en gång.

5g router som är bäst i test

Som nämnt finns det många olika 5g routrar, men här kommer en överblick över de mobila 5g routrar som gjort bäst ifrån sig i test:

 • Netgear Nighthawk M5 5g, med en batteritid på 13 timmar och som tillåter så många som 32 användare. Nätverkshastigheten är 2500 mbit för 4g och 7500 mbit för 5g. Däremot ligger priset på 8690 kronor.
 • D-link DWR-2101 är betydligt billigare med ett pris av 4890 kronor. Batteritiden är något mindre, cirka 12 timmar, och hastigheten lägre. MAx hastighet är 1600 mbit, men 32 användare är möjligt även med denna router.
 • TP-link M7450 är en väldigt prisvärd router på 1690 kronor. Däremot så tillåter den inte 5g ännu, utan endast 3g och 4g.
Continue Reading

Övervakningskamera – vanligare tillval till hemlarmet

Samtliga hemlarm, med uttryckning, har ett flertal tillval som användaren kan välja på. Med hemlarmets grundfunktioner skapas ett tryggt larm men med dessa tillägg kan fler funktioner och ytterligare trygghet skapas. Ett tillägg som är mycket populärt är en övervakningskamera. En kamera som både underlättar hantering av larmet och som ger användare större flexibilitet gällande användningsområde.

Integreras i befintligt system

Det går att köpa en separat övervakningskamera utöver hemlarmet – men det bästa är att köpa en som kan integreras med befintligt larm. Fördelen är framförallt att de olika larmdelarna kan kommunicera med varandra och skapa fler funktioner.

 • Inomhus

Via övervakningskameran som är monterad inomhus går det för larmoperatörerna att se vad som händer i olika delar av huset. Det ger därmed en ökad säkerhet. Många hemlarm har rörelsesensorer och kameror som aktiveras vid larm. Men med en kamera inkopplad till systemet, får operatörerna mer video att utgå ifrån.

Många väljer däremot detta tillägg för en helt annan funktion. Via en app går det att se vad kameran filmar i hemmet. Därmed går det via appen att se hur husdjuren mår, om spis och kaffebryggare är avstängd eller kommunicera med barnen som nyss kommit hem från skolan.

 • Utomhus

En övervakningskamera utomhus monteras främst för en ökad säkerhet. Det påvisar att larm finns vilket kan vara en åtgärd för att minska risken för inbrott. Dessutom kan larmoperatörerna se på dessa bilder vad som händer och agera utifrån det.

Alltid tillgängligt via appen

Det vanligaste är att en övervakningskamera som kopplas till ett hemlarm kan hanteras via en tillhörande app. Det är via samma app som det är möjligt att aktivera kameran och därmed se exakt vad som händer i hemmet.

Kameran kan även aktiveras av rörelsesensorer varpå en notis skickas via appen. Materialet som filmas sparas sedan ett visst antal dagar – vanligtvis via en molntjänst.

Behövs övervakningskamera?

Nej

För att få ett komplett skydd för hemmet behövs inte en övervakningskamera som tillval. I grundutbudet ska det följa med allt från brytlarm till dörrar till rörelsesensorer som även visar bilder till larmoperatören vid larm.

Ja

Övervakningskameran ger larmoperatören ytterligare information vilket gör att en korrekt bedömning kan ske av det som sker. Många privatpersoner väljer även att installera dessa kameror för att kunna ta del av vad som händer i, eller utanför hemmet. Detta utifrån säkerhet och funktionalitet.

Continue Reading

Bygga ett arkitektritat hus

Bygga ett arkitektritat hus

Att bygga ett hus är något som många drömmer om. Men ett byggprojekt kan bli en mardröm om saker inte går som planerat. Med ett arkitektritat hus har du en arkitekt som kan hjälpa dig genom projektet.

Många tänker att det är dyrt att bygga nytt. Men faktum är att det ibland kan vara mer kostsamt att renovera ett gammalt hus istället för att bygga nytt. Ett snitt pris för att bygga ett hus på över 200 kvadrat ligger på 28 000 per kvadratmeter och detta kan vara billigare än att lägga ner stora kostnader på renovering samt för själva inköpet av huset. Du som vill spara in kostnader på ett arkitektritat hus kan tänka på några saker. Du kan undvika att skapa flera kök och badrum eftersom dessa rum är mest kostsamma att bygga. Du kan även titta lite extra på saker som byggteknik, byggnadsmaterial och inredning och välja färdiga lösningar istället för speciallösningar för att spara in på kostnaderna. Det finns mycket inspiration på denna husblogg.

Hur lång tid tar det att bygga ett arkitektritat hus?

Byggprojekt kan bli långdragna, det har många husbyggare erfarenhet av. Det som bestämmer hur lång tid ett projekt tar är i princip byggets komplexitet. Ett arkitetkritat hus tar i regel längre tid än ett så kallat kataloghus eftersom det tar tid att göra själva projekteringen. När detta är klart så brukar det ta omkring ett år för själva bygget, beroende på hur stort och komplicerat projektet är. Schaktning och att förbereda själva grunden tar i regel 1 – 2 månader. Sedan tar tillverkningen av husgrunden och betongarbetet ungefär lika lång tid. När grunden är klar så ska huset resas och muras eller snickras, det brukar ta två till fyra månader. Sedan är det dags för det roliga, arbetet med att färdigställa huset invändigt! Det tar i regel 3 månader att installera el, ventilation, göra finsnickeriet samt lägga rör. Där ingår även inredningen som är fast. Så beroende på om ditt arkitektritade hus hamnar i nedre eller övre skalan av tidsspannet så kan ett husbygge ta allt ifrån 7 månader till ett år eller mer om projektet är stort och komplicerat.

Continue Reading

Överfallslarm i butik och reception

Överfallslarm i butik och reception

När man jobbar under nattens timmar kan en känsla av obehag infinna sig. I takt med att allt fler brott inträffar, oavsett om detta är sant eller inte, nämns riskerna med ensamarbete. Nu för tiden är det betydligt mindre kontanthantering i Svenska företag. Oftare väljer man att fokusera på kortbetalningar för att minimera intresset för rån. Överfallslarm är också regel på de flesta arbetsplatser som ändå hanterar kontakter. Dessa är effektiva och uppkopplade till säkerhetsföretag. Den som försöker begå ett brott kan med andra ord räkna med att få sällskap av väktare inom kort.

Tyst överfallslarm

Butiker som hanterar värdeföremål kan välja att sätta in tysta överfallslarm. Dessa varskor inte boven om att någon tillkallats. Detta kan för vissa framstå som en konstig strategi. Ett ljudligt larm kan många gånger skrämma den som försöker sno åt sig föremål denne inte äger. Samtidigt finns risken för att befintlig stress ökar. Därmed tilltar också risken för att boven skall råka göra någonting ogenomtänkt. En situation som eskalerar allt för snabbt kan resultera i ett betydligt värre scenario än vad som annars skulle tänkas vara troligt.

De tysta larm som används av företag och finansinstitut kan många gånger ha flera olika funktioner. Det är inte bara fråga om att trycka på en knapp som skickar signaler till larmtjänsten. Tvärtom är dessa larm utformade för att ge bästa förutsättningar att agera på korrekt sätt. När larmet väl sätter igång aktiveras kameror och högtalare. På detta sätt kan man från operatörens sida ha full insikt i vad som händer. Kanske är det signalement man kan notera för att en jakt sedan skall kunna genomföras? Ett annat alternativ är att man får information om vilka och hur många som befinner sig i lokalen. Vid en gisslansituation är detta någonting som kan avgöra hur man kan utforma insatsen på rätt sätt.

Överfallslarm och hemlarm är två inriktningar som i mångt och mycket kommit att prägla hur svenska företag och hem resonerar i vardagen. Det finns många olika sorters larm att begagna sig av för den som vill ha en säker och trygg situation att bo och jobba i. För information som rör överfallslarm kan man besöka webbplatser som tillhör larmföretag aktiva på denna marknad. Det finns en rad Svenska väl omtalade aktörer att studera för den som är intresserad av att öka säkerheten i hemmet eller på arbetet man går till under dagarna.

Continue Reading

Så handlar du billigare med cashback

Så handlar du billigare med cashback

Cashbackshopping innebär att inköp sker med så kallad ”cashback”. Översatt till svenska skulle det bästa ordet vara ”återbäring” vilket även speglar tydligt vad det handlar om. På inköpen som sker online ges återbäring löpande och när man fått ihop en viss summa kan den tas ut till ett bankkonto eller Paypalkonto.

Det finns många sätt att hålla nere sina inköpskostnader. Det handlar om allt från att köpa på rea, med rabattkuponger eller att vara med i kundklubbar. En väg som mycket ofta kan kombineras med dessa vägar till billigare shopping är cashbackshopping.

Leta – Handla – Få återbäring

Cashbackshopping finns till över 500 E-butiker i Sverige vilket betyder att man kan få återbäring hos ett stort antal av de större butikerna. Detta som exempelvis Clas Ohlson, Brothers, Inkclub och Outnorth.

Du letar upp vad du vill köpa genom att jämföra varor och priser mellan olika E-butiker. I detta exempel har du exempelvis hittat en tröja som ska köpas på Nelly.com. När du vet vad du vill köpa går du in på den webbplats där du använder cashbackshopping. Logga in och klicka på länken till den butik där du kommer handla ifrån. I detta fall Nelly. Eftersom dessa cashbacktjänster har sökfunktioner kommer du hitta Nellys butikslänk på ett par sekunder.

Efter att du klickat på länken kan du handla precis som vanligt. Välj vilken betalningsmetod du vill använda och vänta in dina varor.

Att handla vi cashbackshopping är alltså lika enkelt som att handla som vanligt. Enda skillnaden är att du behöver logga in och klicka på butikslänken innan köpet genomförs. För detta får du cashback.

Cashback på alla köp

När du loggat in på cashbacksidan och klickat på en butikslänk sparas information i den webbläsare du använder som påvisar att just du (ditt konto på cashbacksidan) har köpt från just den specifika E-butiken. Därmed spåras köpet och du får återbäring på köpet.

Återbäringen varierar mellan de olika anslutna butikerna. Det kan exempelvis innebära att du får 5% på hela inköpssumman eller att det är 100 kr rabatt oavsett hur mycket du handlar för. Det överlägset vanligaste är däremot just procentåterbäring. Överlag ges lägre cashback på elektronik där man kan förvänta sig 1 – 3 % medan kläder ger betydligt mer. Det är inte ovanligt med cashback på 5 – 15 % inom kläder och mode.

Continue Reading

Effektiv datahjälp för privatpersoner

Effektiv datahjälp för privatpersoner

När man behöver hjälp med någonting som relaterar till teknik på ett eller annat sätt, finns det en rad olika vägar att gå. För många handlar det om att rådfråga vänner, söka på internet eller helt sonika ge upp. Större åtaganden som gäller fasta installationer eller felsökning i teknik kan man anlita tekniker för. När det gäller mindre vardagsproblem som att skrivaren inte vill koppla upp sig på wifi, är det någonting annat. För den med rätt kompetens är det vanligtvis utmaningar som avklaras på en minut eller två. För den oinsatte i ämnet kan det dock vara svårt att hantera. Servitant är ett företag som tagit fram ett bra sätt att föra samman de som har en viss kompetens med de som kan vara i behov. Det finns en rad fördelar med detta upplägg i och med att man kan få all hjälp man behöver utan att lämna hemmet.

För att installera mjukvara, få igång internet eller justera tv kanaler är det sällan framkomligt att höra av sig till återförsäljare eller servicekontor. Det är ingenting som är trasigt utan bara en fråga om kunskap. Här kan man dra stor nytta av möjligheten att anlita någon som snabbt kan komma förbi och hantera det hela. Dels finns möjligheten att få hjälp omgående. Samtidigt behöver man inte förklara sitt problem i flera steg.

Nära till hands

Upplägget med att sammanföra kompetens och behov är inte utbrett i hela landet. Det är i synnerhet i södra Sverige detta testats hittills. Över tid kan detta minimera digitalt utanförskap och ha en viktig effekt i samhället. Det finns i vissa kretsar en svårighet att be om hjälp med tekniska frågor. Dels för att man saknar kunskap nog för att beskriva vad som krånglar, men också för att teknisk kunskap blivit såpass vanligt. Detta borde vara ett problem som reds ut så gott som automatiskt. Samtidigt är detta inte fallet. Tvärtom behöver allt fler hjälp med att komma in i en digital sfär.

Som alla tjänster vilka rör hushållsnära tjänster finns RUT avdrag som täcker upp för delar av arvodet. För de flesta mindre utmaningar inom teknik är det en fråga om arbetsinsats och sällan någonting som skall införskaffas. Kostnader för material ingår sällan i avdrag men när det gäller datahjälp för privatpersoner är det endast fråga om arbetstid vilket inkluderas generellt. Besök webbplatsen för vidare information.

Continue Reading

Profilreklam – för att stärka varumärket

De flesta företagare kan enas om att varumärket är viktigt, för såväl stora som små företag. För stora internationella företag är varumärket kritiskt för att behålla kundernas förtroende, och för att öka det. För ett mindre, nystartat företag kan varumärket vara avgörande för huruvida man lyckas slå sig fram i konkurrensen, eller inte. 

Det finns många metoder och konkreta tillvägagångssätt man kan använda sig av för att stärka sitt varumärke. En av de metoderna är profilreklam. Det kan handla om koppar, servetter, kläder eller ryggsäckar, till exempel. Relaterat är att ge så kallade Giveaways, små gåvor med företagets logga. 

Välj produkter med din verksamhet och målgrupp i åtanke

Det finns en mängd olika produkter att välja mellan för den som vill göra profilreklam. När man väljer vad man ska trycka sin logga på är det viktigt att ha såväl målgrupp som verksamhet i åtanke. 

Ett exempel på det är att yngre generationer allt oftare har miljön i åtanke när de köper eller använder en produkt. Om målgruppen är relevant för dig, skulle det kunna vara särskilt aktuellt att välja profilkläder som är ekologiska och som är tillverkade av naturliga material, på ett schysst sätt. 

Den produkt som din logga trycks på kommer onekligen att förknippas med verksamheten. Om din profilreklam är omfattande, kommer många potentiella kunders medvetenhet om ditt företag att förknippas med en särskild produkt. Valet av produkt är således inget som bör förhastas. 

Giveaways

En typ av profilreklam är att låta sin logga tryckas på små gåvor, som sedan kan ges bort vid exempelvis mässor, konferenser, kundmöten eller vid andra evenemang. Det är inte ovanligt att man gör detta, så här kan det vara bra att försöka sticka ut från mängden. Medan konkurrenter ger bort nyckelringar och små skohorn, kanske du istället kan ge bort USB-Stickor och pikétröjor? Visst, det må vara något dyrare, men kan ändå vara en investering som lönar sig. Produkter som folk verkligen använder kommer onekligen att innebära indirekt marknadsföring för dig. Om mottagaren bär sin nya pikétröja ofta, är det sannolikt många som kommer att se din logga. 

Continue Reading

Vilken cykelsits ska man välja?

Det är roligt att vara ute och cykla med hela familjen och man gör även nytta för miljön om man låter bilen stå några dagar varje vecka. Om avståndet inte är alltför långt är det många gånger snabbare att ta cykeln än att åka bil. Dessutom får ni motion när ni är ute och cyklar och slipper trafikstockningar. När barnen ska med ut så måste ni välja vilken cykelsits som passar er bäst. Det finns bakmonterade och frontmonterade cykelsitsar. Cykelsitsar som man fäster på pakethållaren eller som är frontmonterade är enkla att montera av och på vilket är smidigt om bägge föräldrarna vill använda cykelsitsen.

Cykelsits och säkerhet

Barnet ska alltid sitta fastspänt när hen åker i en cykelsits. Därför bör cykelsitsen ni väljer ha godkända bälten. Både barnet och den vuxne ska ha hjälm på sig och cykeln måste ha bra och fungerade bromsar. Det är viktigt att barnets hjälm är i rätt storlek. Ofta finns det hjälmar för barn som är reglerbara och går att anpassa till huvuden som växer. Många producenter lever upp till europeiska bestämmelser vad gäller säkerhet och kvalitet, du bör alltid välja en cykelsits med CE-märkning.

Bakmonterade cykelsitsar

Under många år har det enbart funnits bakmonterade cykelsitsar och de anses fortfarande vara de säkraste. De är dessutom bekväma för barn att sitta i eftersom det är gott om plats får benen. Det höga ryggstödet ger extra säkerhet för barnets nacke om ni skulle råka ut för en olycka och barnet kan även luta sig tillbaka och vila under cykelfärden. Däremot har barnet inte lika bra uppsikt framför sig och du som vuxen kan till exempel inte ha ryggsäck. Om ni kommer att åka på längre cykelturer så kan det vara en god idé att köpa en cykelsits som går att luta bakåt om barnet skulle somna.

Köp inte en begagnad cykelsits

Man brukar avråda ifrån att köpa en begagnad cykelsits. Begagnade cykelsitsar kan ha råkat ut för olyckor och ha skador som är osynliga för ögat men som kan påverka hur säker sitsen är. Man bör inte använda gamla cykelsitsar eftersom gamla modeller ofta har stålrör som kan vara farliga. Vissa typer av cykelsitsar håller inte så hög kvalitet och försämras snabbt, redan efter ett par år bör den bytas ut. Om du trots allt vill köpa en begagnad cykelsits så ska du alltid noga undersöka den och titta efter sprickor eller ljusare partier.

Continue Reading

Delikata landgångar

Bland de olika maträtter som förknippas med högtid är det få som har en så utpräglad ställning som landgångar. Dessa är en plockmeny och ett smörrebröd på samma gång. Landgångar kan av vissa anses likna smörgåstårta om än utan de många smakrika röror som är ett karaktärsdrag för en sådan. När man bjuder på landgångar är det viktigt att veta hur många gäster som kommer. Det går, till skillnad från smörgåstårtor, inte att anpassa portionerna efterhand. Att komponera landgångar kräver mycket stor kunskap och erfarenhet. Den som är skicklig kan bygga en smakupplevelse från start till slut där olika element samspelar längs vägen.

Råvaror för bra landgång

När man skall bjuda på landgångar kommer varje detalj att få sin plats. Det går inte att dölja någonting. Att välja utsökta råvaror är därför någonting som krävs ifall man skall få det rätt. Förvisso kan man nu för tiden införskaffa de flesta primörer hela året om man är villig att beställa in råvaror från andra delar av jorden. Bäst är dock vanligen att man jobbar med sådant som finns färskt i närheten. Under sommaren är landgångar en underbar smakupplevelse där allting kommer direkt från skörden.

Förutom primörer av olika sorter, är det viktigt att man har rätt bröd. Det som oftast används är formbröd som skurits till landgångar. Det finns också fullkornsalternativ samt landgångar med grövre bröd. Valet kan påverka hur man komponerar övriga delar av anrättningen för att nå rätt balans. Vid frågor om hur man kan resonera är det ofta bra att rådfråga de som kan allt om landgångar.

Ost

Detta är någonting värt sin egen rubrik. Att servera en landgång utan god ost skulle vara att till viss del bomma målet. Naturligtvis behöver man inte satsa på de tyngsta och kraftigaste ostarna som finns att hitta, men att välja ost som kompletterar smaken och höjer upplevelsen är en konst. Utbudet är stort och man kan många gånger vinna på att testa flera ostar i kombination. Det är svårt att ha grepp om alla de alternativ som finns, men köper man via restaurangföretag kan man undvika risk.

Continue Reading