Överfallslarm i butik och reception

Överfallslarm i butik och reception

När man jobbar under nattens timmar kan en känsla av obehag infinna sig. I takt med att allt fler brott inträffar, oavsett om detta är sant eller inte, nämns riskerna med ensamarbete. Nu för tiden är det betydligt mindre kontanthantering i Svenska företag. Oftare väljer man att fokusera på kortbetalningar för att minimera intresset för rån. Överfallslarm är också regel på de flesta arbetsplatser som ändå hanterar kontakter. Dessa är effektiva och uppkopplade till säkerhetsföretag. Den som försöker begå ett brott kan med andra ord räkna med att få sällskap av väktare inom kort.

Tyst överfallslarm

Butiker som hanterar värdeföremål kan välja att sätta in tysta överfallslarm. Dessa varskor inte boven om att någon tillkallats. Detta kan för vissa framstå som en konstig strategi. Ett ljudligt larm kan många gånger skrämma den som försöker sno åt sig föremål denne inte äger. Samtidigt finns risken för att befintlig stress ökar. Därmed tilltar också risken för att boven skall råka göra någonting ogenomtänkt. En situation som eskalerar allt för snabbt kan resultera i ett betydligt värre scenario än vad som annars skulle tänkas vara troligt.

De tysta larm som används av företag och finansinstitut kan många gånger ha flera olika funktioner. Det är inte bara fråga om att trycka på en knapp som skickar signaler till larmtjänsten. Tvärtom är dessa larm utformade för att ge bästa förutsättningar att agera på korrekt sätt. När larmet väl sätter igång aktiveras kameror och högtalare. På detta sätt kan man från operatörens sida ha full insikt i vad som händer. Kanske är det signalement man kan notera för att en jakt sedan skall kunna genomföras? Ett annat alternativ är att man får information om vilka och hur många som befinner sig i lokalen. Vid en gisslansituation är detta någonting som kan avgöra hur man kan utforma insatsen på rätt sätt.

Överfallslarm och hemlarm är två inriktningar som i mångt och mycket kommit att prägla hur svenska företag och hem resonerar i vardagen. Det finns många olika sorters larm att begagna sig av för den som vill ha en säker och trygg situation att bo och jobba i. För information som rör överfallslarm kan man besöka webbplatser som tillhör larmföretag aktiva på denna marknad. Det finns en rad Svenska väl omtalade aktörer att studera för den som är intresserad av att öka säkerheten i hemmet eller på arbetet man går till under dagarna.