Hyr in personal via omsorgsbemanning och välkomna dem

De flesta vårdgivare och andra liknande organisationer har en etablerad och effektiv plan för att välkomna nya medarbetare in i organisationen. Detta gäller dock främst när det kommer till den permanenta delen av personalstyrkan. Vad gäller konsulter brukar det tyvärr finnas vissa brister i välkomnandet. Men när ni hyr in personal via omsorgsbemanning är det såklart precis lika viktigt att välkomna in dessa medarbetare in i organisationen.

 

För även om konsulterna bara brukar finnas på arbetsplatsen under en kortare tid behöver de fortfarande samma information och verktyg som övriga medarbetare. Om de inte kommer in rätt på arbetsplatsen och i organisationen riskerar de att inte kunna utföra sina jobb på ett fullgott sätt. Därför är det viktigt att välkomna även dessa medarbetare om ni förväntar er att få ut lika mycket av dem som av den ordinarie personalen. Läs vidare för att få tips på hur ni kan välkomna era konsulter!

Så kan ni välkomna de konsulter ni hyr in genom omsorgsbemanning

När det kommer till att hyra in personal via omsorgsbemanning och välkomna dessa personer in i organisationer börjar processen direkt. Så fort som en konsult sätter sin fot på arbetsplatsen bör detta arbete inledas. Det är till exempel viktigt med en bra start den första dagen för att lägga en bra grund för det fortsatta samarbetet. Därför bör ni:

 

  • På förhand meddela den ordinarie personalen under vilken tid konsultens uppdrag pågår.
  • Informera era medarbetare om den konsult som kommer jobba för er under denna tid. Berätta gärna lite grann om personen.
  • Skicka viktiga policyer och liknande till konsulten på förhand eller dela ut sådana dokument till denne så fort han eller hon anländer.
  • Utse någon i personalstyrkan som välkomnar konsulten första dagen och är lite extra hjälpsam i början.
  • Utse även en person på avdelningen som kan besvara alla konsultens frågor samt agera guide.
  • Se till att allt det praktiska är ordnat redan på förhand. Några exempel på sådana detaljer är att inloggningen till datorsystemet fungerar samt att eventuella nyckelkort och liknande är fixade.
  • Erbjud konsulten en rundvandring första dagen.

Du kanske även uppskattar