Bygga ett arkitektritat hus

Bygga ett arkitektritat hus

Att bygga ett hus är något som många drömmer om. Men ett byggprojekt kan bli en mardröm om saker inte går som planerat. Med ett arkitektritat hus har du en arkitekt som kan hjälpa dig genom projektet.

Många tänker att det är dyrt att bygga nytt. Men faktum är att det ibland kan vara mer kostsamt att renovera ett gammalt hus istället för att bygga nytt. Ett snitt pris för att bygga ett hus på över 200 kvadrat ligger på 28 000 per kvadratmeter och detta kan vara billigare än att lägga ner stora kostnader på renovering samt för själva inköpet av huset. Du som vill spara in kostnader på ett arkitektritat hus kan tänka på några saker. Du kan undvika att skapa flera kök och badrum eftersom dessa rum är mest kostsamma att bygga. Du kan även titta lite extra på saker som byggteknik, byggnadsmaterial och inredning och välja färdiga lösningar istället för speciallösningar för att spara in på kostnaderna. Det finns mycket inspiration på denna husblogg.

Hur lång tid tar det att bygga ett arkitektritat hus?

Byggprojekt kan bli långdragna, det har många husbyggare erfarenhet av. Det som bestämmer hur lång tid ett projekt tar är i princip byggets komplexitet. Ett arkitetkritat hus tar i regel längre tid än ett så kallat kataloghus eftersom det tar tid att göra själva projekteringen. När detta är klart så brukar det ta omkring ett år för själva bygget, beroende på hur stort och komplicerat projektet är. Schaktning och att förbereda själva grunden tar i regel 1 – 2 månader. Sedan tar tillverkningen av husgrunden och betongarbetet ungefär lika lång tid. När grunden är klar så ska huset resas och muras eller snickras, det brukar ta två till fyra månader. Sedan är det dags för det roliga, arbetet med att färdigställa huset invändigt! Det tar i regel 3 månader att installera el, ventilation, göra finsnickeriet samt lägga rör. Där ingår även inredningen som är fast. Så beroende på om ditt arkitektritade hus hamnar i nedre eller övre skalan av tidsspannet så kan ett husbygge ta allt ifrån 7 månader till ett år eller mer om projektet är stort och komplicerat.

Continue Reading

Därför behöver du ett larm

Därför behöver du ett larm

Att installera ett larmsystem kan vid en första anblick framstå som en onödig kostnad, men när du tänker på de pengar du kan spara tack vare ditt larm, är det fullt logiskt att göra detta. Oavsett om du äger din bostad eller hyr den, bör du överväga att investera i ett säkerhetssystem för att skydda din familj och dina ägodelar. Det finns flera saker du bör ta hänsyn till när du väljer att installera ett hemlarm, och det är ett stort beslut du har att fatta. Här kikar vi på några av fördelarna med att ha ett larm.

Ditt larm skyddar dina värdesaker

Detta är den mest uppenbara anledningen till att installera ett larmsystem. Genom att förhindra att dina värdefulla ägodelar stjäls kan du förlora en hel del pengar och känslomässigt lidande. De flesta av oss känner någon som har fått elektronik, konst, smycken, pengar eller andra värdesaker stulna från sin bostad. Med ett larm minskar du risken för att en inbrottstjuv tar sig in i din bostad.

Larmsystemet skyddar din familj

Inkräktare väljer ofta att göra inbrott i hem som saknar larm, vilket är en god anledning till att låta installera ett sådant. Inbrottstjuvar förväntar sig sällan att stöta på människor inuti huset, vilket gör att det inte går att veta hur de reagerar om de skulle bli påkomna. Du vill inte utsätta din familj för onödiga risker, och genom att installera ett larmsystem kan din familj varnas i samband med ett inbrott och uppsöka skydd.

Larmet sänker kostnaden för din hemförsäkring

De allra flesta bostadsägare har en hemförsäkring. Kostnaden för försäkringen varierar beroende på var du bor, vilket avtal du har och andra faktorer. Det varierar även beroende på vilken typ av säkerhetssystem du har i din bostad. Om du installerar ett larmsystem, kan den månatliga kostnaden för din försäkring sänkas, eftersom risken för att någon skulle göra inbrott i ditt hem sänks.

Skydd från bränder

Många av de larmsystem som idag finns på marknaden har tilläggsfunktioner som gör att de inte bara kan upptäcka inbrott utan även bränder. Ditt larm kan upptäcka rök och meddela dig om att det brinner, samt meddela brandkåren.

Continue Reading