Bygga ett arkitektritat hus

Bygga ett arkitektritat hus

Att bygga ett hus är något som många drömmer om. Men ett byggprojekt kan bli en mardröm om saker inte går som planerat. Med ett arkitektritat hus har du en arkitekt som kan hjälpa dig genom projektet.

Många tänker att det är dyrt att bygga nytt. Men faktum är att det ibland kan vara mer kostsamt att renovera ett gammalt hus istället för att bygga nytt. Ett snitt pris för att bygga ett hus på över 200 kvadrat ligger på 28 000 per kvadratmeter och detta kan vara billigare än att lägga ner stora kostnader på renovering samt för själva inköpet av huset. Du som vill spara in kostnader på ett arkitektritat hus kan tänka på några saker. Du kan undvika att skapa flera kök och badrum eftersom dessa rum är mest kostsamma att bygga. Du kan även titta lite extra på saker som byggteknik, byggnadsmaterial och inredning och välja färdiga lösningar istället för speciallösningar för att spara in på kostnaderna. Det finns mycket inspiration på denna husblogg.

Hur lång tid tar det att bygga ett arkitektritat hus?

Byggprojekt kan bli långdragna, det har många husbyggare erfarenhet av. Det som bestämmer hur lång tid ett projekt tar är i princip byggets komplexitet. Ett arkitetkritat hus tar i regel längre tid än ett så kallat kataloghus eftersom det tar tid att göra själva projekteringen. När detta är klart så brukar det ta omkring ett år för själva bygget, beroende på hur stort och komplicerat projektet är. Schaktning och att förbereda själva grunden tar i regel 1 – 2 månader. Sedan tar tillverkningen av husgrunden och betongarbetet ungefär lika lång tid. När grunden är klar så ska huset resas och muras eller snickras, det brukar ta två till fyra månader. Sedan är det dags för det roliga, arbetet med att färdigställa huset invändigt! Det tar i regel 3 månader att installera el, ventilation, göra finsnickeriet samt lägga rör. Där ingår även inredningen som är fast. Så beroende på om ditt arkitektritade hus hamnar i nedre eller övre skalan av tidsspannet så kan ett husbygge ta allt ifrån 7 månader till ett år eller mer om projektet är stort och komplicerat.

Du kanske även uppskattar