Effektiv datahjälp för privatpersoner

Effektiv datahjälp för privatpersoner

När man behöver hjälp med någonting som relaterar till teknik på ett eller annat sätt, finns det en rad olika vägar att gå. För många handlar det om att rådfråga vänner, söka på internet eller helt sonika ge upp. Större åtaganden som gäller fasta installationer eller felsökning i teknik kan man anlita tekniker för. När det gäller mindre vardagsproblem som att skrivaren inte vill koppla upp sig på wifi, är det någonting annat. För den med rätt kompetens är det vanligtvis utmaningar som avklaras på en minut eller två. För den oinsatte i ämnet kan det dock vara svårt att hantera. Servitant är ett företag som tagit fram ett bra sätt att föra samman de som har en viss kompetens med de som kan vara i behov. Det finns en rad fördelar med detta upplägg i och med att man kan få all hjälp man behöver utan att lämna hemmet.

För att installera mjukvara, få igång internet eller justera tv kanaler är det sällan framkomligt att höra av sig till återförsäljare eller servicekontor. Det är ingenting som är trasigt utan bara en fråga om kunskap. Här kan man dra stor nytta av möjligheten att anlita någon som snabbt kan komma förbi och hantera det hela. Dels finns möjligheten att få hjälp omgående. Samtidigt behöver man inte förklara sitt problem i flera steg.

Nära till hands

Upplägget med att sammanföra kompetens och behov är inte utbrett i hela landet. Det är i synnerhet i södra Sverige detta testats hittills. Över tid kan detta minimera digitalt utanförskap och ha en viktig effekt i samhället. Det finns i vissa kretsar en svårighet att be om hjälp med tekniska frågor. Dels för att man saknar kunskap nog för att beskriva vad som krånglar, men också för att teknisk kunskap blivit såpass vanligt. Detta borde vara ett problem som reds ut så gott som automatiskt. Samtidigt är detta inte fallet. Tvärtom behöver allt fler hjälp med att komma in i en digital sfär.

Som alla tjänster vilka rör hushållsnära tjänster finns RUT avdrag som täcker upp för delar av arvodet. För de flesta mindre utmaningar inom teknik är det en fråga om arbetsinsats och sällan någonting som skall införskaffas. Kostnader för material ingår sällan i avdrag men när det gäller datahjälp för privatpersoner är det endast fråga om arbetstid vilket inkluderas generellt. Besök webbplatsen för vidare information.