Då bör du använda blinkande cykelbelysning

Blinkande cykelbelysning sitter på allt fler cyklar, men det finns situationer då dessa kan orsaka problem. När bör man då ha blinkande cykellampor och när är det inte en särskilt bra idé? Här försöker vi reda ut detta!

De flesta cykellampor av hög kvalitet har flera olika inställningar, där de bland annat kan avge ett stadigt eller ett blinkande ljus. På en kväll när många cyklister är ute och susar kan du se såväl vita (främre) och röda (bakre) lampor som blinkar i mörkret. Blinkande cykelbelysning verkar vara populär nuförtiden, men långt ifrån alla gillar den. Faktum är att det finns tillfällen då den inte bör användas, eller endast användas med omsorg för att inte störa andra trafikanter.

Man skulle kunna tro att man alltid ska använda ett blinkande ljus istället för ett stadigt ljus om det finns tillräckligt mycket ljus runt omkring för att du ska kunna se marken. Detta då ett blinkande ljus fångar dina medtrafikanters uppmärksamhet bättre samt sparar på batteriet. Men faktum är att det inte är hela sanningen.

Problemet med blinkande cykelbelysning

Det finns ett problem med blinkande cykelbelysning, även om de pockar på uppmärksamheten på ett annat sätt än ett stadigt ljus. När människor ser ett blinkande ljus i mörkret är det nämligen svårt för dem att bedöma hur långt bort ljuskällan befinner sig, samt hur snabbt den rör sig. Detta leder till att en motorist kan missbedöma din position, vilket kan leda till att en olycka inträffar.

Du bör aldrig cykla med endast en väldigt kraftigt och blinkande cykellampa fram på din cykel. Det gör det nämligen svårt för mötande trafikanter att avgöra var du är och hur snabbt du närmar dig dem. Om din blinkande cykelbelysning avger 300 lumen eller mer kan den dessutom störa trafikanter.

Det bästa är istället att undvika blinkande cykelbelysning på kvällstid. Ett stadigt ljus syns nämligen bättre i mörkret, och stör inte heller dina medtrafikanter så länge det inte är väldigt starkt och riktas i deras ansikten. Om du behöver använda en blinkande lampa bör du använda en som inte avger mer än max 300 lumen.